personen

Reinier Willem Tadama

geboren: 1771
overleden: 1812

opmerkingen

Overig: Tadama werd weliswaar in oktober 1798 als Agent van Justitie ontslagen, maar diende zijn taken te blijven waarnemen totdat er een opvolger was. De al ip 10 jfebruari 1798 benoemde A.J. Cuperus in Amsterdam bleef heel 1798 weigeren zijn benoeming te aanvaarden, waarna deze op 29 april 1799 werd ingetrokken. Op 26 oktober werd Tadama aangesteld als waarnemend procureur-generaal te Amsterdam.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1105.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 133.

functies in bovenlokale instellingen

functie: agent
instelling: Agentschap van Justitie
van: 09-03-1798 - 26-10-1798
anderen met deze aanstelling...

Een verzoek om ontslag werd op 12 maart 1798 afgewezen. Op 17 augustus 1798 werd de aanstelling door het Uitvoerend Bewind voorlopig gecontinueerd. Uiteindelijk bleef hij de functie vervullen tot de aanstelling van J.E. Reuvens op 29 april 1799.

functie: lid
instelling: Intermediair Uitvoerend Bewind
van: 13-06-1798 - 17-08-1798
anderen met deze aanstelling...