personen

dr. Abraham Fenema

Ook bekend als Abram van Venema.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Leeuwarden (1713 - 1751).

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk promotie in de rechten, dus 'mr.'.

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 288-292.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 18-05-1741 - 20-05-1744
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 25-05-1746 - 15-02-1749
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...