personen

Tjalling Edo Hessel Roorda van Sixma

geboren: 1707
overleden: 1775

lid Vroedschap van Stavoren (1734 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 509.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 361 en II, 251.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-06-1734 - 28-05-1736
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 06-06-1737 - 11-05-1766
namens: Steden, Stavoren
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 05-05-1766 - 26-04-1767
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...