personen

Philip Jacob van Boetzelaer

heer van Asperen.

geboren: 1601
overleden: 03-05-1652

lid Ridderschap van Holland (1633 - 1652).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek en archief van de Ridderschap van Holland geven afwijkend jaar van overlijden 1663.
Heerlijkheid: verwerving 1632.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nationaal Archief archief van de Ridderschap van Holland, inv. nr. 80.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 153.

Tombe, J.W. des, Het geslacht Van den Boetzelaer (Assen 1969) 219.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-06-1633 - 14-03-1641
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Lijst Schutte (zie institutionele toelichting) geeft onjuist Admiraliteit Amsterdam in plaats van op de Maze. Lijst Fagel (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvang 1635.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-05-1641 - 03-05-1652
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden (zie opmerkingen).