personen

Willem Greven

geboren: 1607
overleden: 04-1667

lid Raad van Zwolle (1652 - 1667).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 514.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 555.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 16-10-1657 - 07-10-1660
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...