personen

Frans Binnert van Aebinga van Humalda

geboren: 1678
overleden: 23-04-1755

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 3 en II, 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-07-1705 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.