personen

mr. Herman Jacob Stavenisse Pous

geboren: 1750
overleden: 1800

lid Vroedschap van Zierikzee (1776 - 1779).

opmerkingen

Overig: volgens Raad van State 450 jaar en Vos ook raadsheer in het Hof van Holland, maar dat wordt door andere bronnen niet bevestigd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 186.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 20.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 714.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 03-11-1772 - 02-05-1779
namens: Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming in de Raad van State.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-02-1779 - 04-03-1795
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 16-03-1795 - 05-11-1795
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...