personen

dr. Willem Martini

geboren: ca. 1533
overleden: 24-03-1629

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nederland's Adelsboek en Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1959 geven een vermoedelijk geboortejaar 1540. Als de informatie in de resolutie van de Staten-Generaal van 2 december 1623 correct is, dan moet Martini echter al omstreeks 1533 geboren zijn.
Overig: was griffier van Antwerpen 1563-1585 en burgemeester van Breda 1592-1596.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 13 (1959) 126 en 22 (1968) 45.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 5 (1907) 356.

Resolutiƫn der Staten-Generaal Nieuwe reeks 6 (1623-1624) J. Roelevink ed. ('s-Gravenhage 1989) 373.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 20-09-1594 - 01-12-1619
anderen met deze aanstelling...
functie: president-raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 02-12-1619 - 27-10-1628
anderen met deze aanstelling...

Blijkt in 1623 niet meer te compareren wegens hoge leeftijd (90), gezien een resolutie van de Staten-Generaal van 2 december 1623. Evenwel pas 5 jaar later vervangen.