personen

Symon Allardtsz. Coster

geboren: -
overleden: 1620

lid Vroedschap van Medemblik ( - 1618).

bron voor de persoonsgegevens

Gens Nostra (Amsterdam 1945-) 16 (1961) 63.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 18-11-1603 - 02-02-1606
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap, in te gaan op 1 december.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 20-11-1616 - 1617
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Admiraliteit in het Noorderkwartier.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 03-07-1617 - 22-01-1619
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Medemblik.