personen

dr. Isaac van Hoornbeek

geboren: 1655
overleden: 17-06-1727

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 29 (1975) 227.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 12-09-1720 - 17-06-1727
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 12-09-1720 - 17-06-1727
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland. Beëindigd door overlijden.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 12-09-1720 - 17-06-1727
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden.