personen

Marten Kingma

geboren: 16-06-1817 te Makkum
overleden: 16-02-1900 te Sneek

opmerkingen

Persoonsgegevens: Hzn.

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 515.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 24-09-1850 - 06-07-1886
namens: Sneek
anderen met deze aanstelling...

Hierna zitting voor het kiesdistrict Franeker.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 27-09-1850 - 02-1859
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 22-02-1859 - 14-08-1863
namens: Dokkum
anderen met deze aanstelling...