personen

dr. Diederick Dicx

geboren: 1650
overleden: 12-1719

lid Vroedschap van Haarlem (1682 - 1719).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 4 (1887) 45.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 120.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 02-11-1694 - 30-04-1698
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 19-09-1703 - 30-04-1706
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland; verving Cornelis Colterman die overleed vóór sessiename.