personen

Willem Lodewijk graaf van Wassenaer

Ook bekend als Van Wassenaer van Starrenburg.

geboren: 23-09-1744 te 's-Gravenhage
overleden: 25-03-1833 te 's-Gravenhage

lid Ridderschap van Holland (1766 - 1795).

opmerkingen

Binnenlandse adelstitel: 1815.
Buitenlandse adelstitel: graaf H.R.R.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 256.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1539.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-12-1772 - 02-05-1773
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

'De algemene rekenkamer in de Nederlanden' (zie institutionele toelichting) geeft ten onrechte sessiename op 6 juli.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 28-01-1775 - 26-04-1787
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 30-04-1787 - 28-01-1795
namens: Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beƫindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 08-02-1816 - 25-03-1833
anderen met deze aanstelling...