personen

Sixtus van Scheltema

Ook bekend als Syds van Scheltema.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: is waarschijnlijk identiek aan Sijds van Scheltema in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 318 (zonder leefjaren).
Het is onzeker of het lid van Gedeputeerde Staten van Friesland van 1588 en 1591 identiek is aan dat van 1581.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-02-1581 - 08-03-1581
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...

Onzeker of deze gedeputeerde identiek is aan die van 1588 en 1591. Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1588 - 1591
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1591 - 1593
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...