personen

Johan Abraham Tinne

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: klerk-expediteur
instelling: Nationale Kanselarij (Secretarie Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam)
van: 15-09-1796 - 02-1798
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: commies expediteur
instelling: Nationale Kanselarij (Secretarie Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam)
van: 08-05-1799 - 20-01-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: eerste commies
instelling: Kanselarij van het Wetgevend Lichaam
van: 20-01-1802 - 07-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: commies-notularis
instelling: Secretarie van het Staatsbewind
van: 23-07-1802 - 1805
anderen met deze aanstelling...