personen

Joan Crans

geboren: 1682
overleden: 25-02-1737

lid Raad van Zwolle (1726 - 1737).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 641.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 559.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 19-05-1729 - 06-05-1731
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1733 - 30-04-1735
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...