personen

dr. Willem Nieupoort

geboren: 1607
overleden: 1678

lid Vroedschap van Schiedam (1636 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 163.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 97.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1636 - 30-04-1638
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...