personen

Arent Gerritsz.

geboren: -
overleden: 1620

lid Raad van Zwolle (1586 - 1586). lid Raad van Zwolle (1588 - 1590). lid Raad van Zwolle (1609 - 1620).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 412.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 552-553.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 23-02-1612 - 02-08-1620
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 1 juli 1611 Oude Stijl). Compareerde niet meer in 1620, mogelijk al vóór vermelde einddatum overleden.