personen

Pieter Jacobsz. Bonstoe

geboren: -
overleden: 01-09-1641

lid Vroedschap van Schiedam (1624 - 1641).

opmerkingen

Vroedschap: Kronieken geeft afwijkend aanvangsjaar 1623.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 186.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1-2 en 4 (1900) 183.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-11-1635 - 30-04-1639
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (Nationaal Archief, archief Admiraliteitscolleges 1.01.46, inv. nr. 130).