personen

mr. Daniël Hooft

heer van Vreeland.

geboren: 1741
overleden: 1803

lid Vroedschap van Amsterdam (1768 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 117.

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 943.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 02-08-1787 - 12-03-1788
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Amsterdam.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 30-07-1799
namens: District Amsterdam-IV
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 29-07-1800 - 17-10-1801
namens: District Amsterdam-XI
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 17-01-1803
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.