personen

Dirk Reinersz. Fontein

geboren: 1735
overleden: 1816

bron voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Friesland
van: 19-02-1795 - 23-06-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 10-11-1795 -
anderen met deze aanstelling...

District niet opgegeven in Homines Novi. Waarschijnlijk Franekeradeel.