personen

Jean de Mey (de oude)

heer van IJsselmonde.

geboren: 1633
overleden: 04-1721

lid Vroedschap van Rotterdam (1672 - 1721).

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 236.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 09-07-1676 - 30-04-1677
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-01-1677 - 20-04-1679
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1679 - 30-04-1682
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 22-05-1688 - 10-03-1690
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-01-1703 - 13-04-1706
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...