personen

Reinier Gansneb genaamd Tengnagel

geboren: 1624
overleden: 1678

lid Raad van Kampen (1657 - 1673).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 518.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 85.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1648 - 31-03-1651
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 21 april. De zittingstermijn lijkt niet te stroken met lidmaatschap van de Raad van Kampen, dat pas in 1657 aanvangt. Zowel Schilder als Van Heel (zie institutionele toelichting), als de resoluties van de Staten van Overijssel geven echter zijn naam.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1669 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.