personen

mr. Tammo Adriaan ten Berge

geboren: 1756
overleden: 1830

opmerkingen

Overig: op 22 januari 1798 werd hem het recht ontzegd zitting te nemen in de Constituerende Vergadering omdat hij de eed tegen het federalisme niet wilde afleggen (Elias, p. 32). Daarna heeft hij benoemingen in het Vertegenwoordigend Lichaam en het Nationaal Syndicaat geweigerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 115.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 78.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 32.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 48.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Stad en Lande
van: 30-07-1795 -
namens: Stad Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Groningen-II
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Groningen-I
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Departementaal Gerechtshof van Groningen (1802-1811)
van: 16-11-1802 - 13-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Groningen (1802-1811)
van: 13-08-1805 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...