personen

Daniel de Blocq van Scheltinga

geboren: 1704
overleden: 08-10-1781

lid Vroedschap van IJlst (1737 - 1777).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 509.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 321 en II, 216.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 77.

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 7 (1916) 339.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1734 - 13-05-1737
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 10-08-1737 - 12-05-1740
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 30-03-1742 - 25-03-1744
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 24-05-1745 - 30-06-1746
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-11-1752 - 01-05-1754
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 28-05-1755 - 02-05-1756
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 25-04-1757 - 17-03-1760
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-05-1761 - 04-05-1766
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Deze functie wordt alleen genoemd in Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting). Aanvang: ingangsdatum.