personen

Egbert Pietersz. Vinck

Ook bekend als Capiteyn Vinck.

geboren: 1536
overleden: 1610

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 321.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 26-07-1586 - 1588
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door Leicester (J. de Hullu, De archieven der admiraliteitscolleges (’s-Gravenhage 1924) 27), oorspronkelijk bedoeld voor de admiraliteit te Hoorn (zie institutionele toelichting).