personen

mr. Frédéric Louis Rambonnet

geboren: 1751
overleden: 1811

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 191.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1161.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 19.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 22-03-1796 - 07-08-1797
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 20-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1802 - 01-06-1804
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...