personen

Kempo (Harinxma) van Donia

geboren: 1554
overleden: 03-11-1622

opmerkingen

Overig: was grietman van Leeuwarderadeel 1594-1616.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 28.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 120.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 277.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-07-1582 - 1586
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 10-10-1588 - 26-07-1593
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1593 - 1596
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 24-06-1608 - 19-06-1611
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1611 - 30-04-1613
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 16-05-1613 - 03-06-1614
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-08-1614 - 28-12-1616
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Deze termijn ontbreekt in De algemene rekenkamer in de Nederlanden (zie institutionele toelichting). Donia werd op 5 augustus door de Staten-Generaal toegang verleend op een eerder gedane eed. Opgevolgd door Pieter van Eysinga.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 13-05-1616 - 03-11-1622
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 31-05-1619 - 31-05-1622
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst van Friese gecommitteerden (zie institutionele toelichting) geeft aanvangsdatum 24 mei.