personen

Lolle van Ockinga

Ook bekend als Lodewijck van Ockinga.

geboren: -
overleden: 1673

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 281 en II, 189.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-05-1652 - 23-10-1653
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...