personen

Offke Tadema

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1593 - 1596
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...