personen

mr. Bernardus Storm

geboren: 1749
overleden: 1832

opmerkingen

Overig: Storm werd Raadsheer in het Keizerlijk Gerechtshof te Brussel.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 225.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie van Brabant (1795-1802)
van: 1795 - 1797
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 11-12-1797 - 22-01-1798
namens: District Leende
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger. Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 28-07-1801
namens: District Den Bosch
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie van Brabant (1795-1802)
van: 23-07-1801 - 07-1802
anderen met deze aanstelling...

Bij decreet van 23 juli 1801 machtigde het Vertegenwoordigend Lichaam Storm om zijn taken als lid van het Hof van Justitie van Bataafs Brabant te hervatten.

functie: president
instelling: Departementaal Gerechtshof van Brabant (1802-1811)
van: 17-07-1802 - 1810
anderen met deze aanstelling...