personen

mr. Casparus Clotterbooke

geboren: 1741
overleden: 1817

lid Vroedschap van Haarlem (1774 - 1788).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek geeft afwijkend (vermoedelijk) geboortejaar 1720.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 152.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 50 (1964) 321.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 302.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1786 - 20-02-1788
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Schiedam.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...