personen

Claes Jacobsz. Sijms

Ook bekend als Claes Jacobsz. Simonsz..

geboren: 1556
overleden: 28-11-1613

lid Vroedschap van Hoorn (1588 - 1613).

opmerkingen

Persoonsgegevens: 'Genealogie van de Familie Boelisz en aanverwante geslachten' geeft 1615 als jaar van overlijden, wat blijkens de vroedschapsresoluties (zie Bronnen) van Hoorn onjuist is.

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogie van de Familie Boelisz en aanverwante geslachten. Handschrift in het Familiedossier Boelisz (CBG, collectie Verloren) 171.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

Westfries Archief Oud archief Hoorn, inv. nr. 104, f. 1.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 13-11-1602 - 31-08-1603
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-04-1603 - 28-04-1606
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1606 - 23-11-1612
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Einde is datum laatste presentie.