personen

jonkheer Jacob van Cats

heer van Heiloo en Oosdom en Ter Coulster, Kats, Veenhuizen.

geboren: 1703
overleden: 1773

lid Vroedschap van Alkmaar (1745 - 1773).

opmerkingen

Overig: werd op 14 januari 1773 door de Staten van Holland benoemd tot gecommitteerde in de Admiraliteit in het Noorderkwartier. Een commissie van de Staten-Generaal werd voor deze functie echter niet aangetroffen, waarschijnlijk omdat Van Cats overleed vóór sessiename.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 09-02-1751 - 30-04-1752
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1752 - 30-04-1755
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1758 - 30-04-1761
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 03-01-1765 - 21-01-1767
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-01-1769 - 31-01-1771
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...