personen

Robrecht Ewoutsz. Schilperoort

geboren: -
overleden: 19-09-1614

lid Veertigraad van Delft (1589 - 1614).

opmerkingen

Persoonsgegevens: geboren vóór 1561. Boitet geeft overlijden 19 december, De Vries 19 september.
Vroedschap: Boitet geeft aanvang 1590, De Vries 1589.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84.

Bouricius, L.G.N., Lijst der regeeringspersoonen van Delft, alphabetisch gerangschikt naar Boitet's opgaven (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie 1925)

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 24 (1970) 94.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1611 - 30-04-1614
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 16 mei.