personen

Jacob Claesz. Jonckman

geboren: 1531
overleden: 1601

lid Vroedschap van Rotterdam (1567 - 1601).

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 19.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 23-02-1597 - 1598
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap van Rotterdam. Door de Staten van Holland op 3 juli 1597 gemaand zijn plicht na te komen.