personen

Heyndrik Dirksz. van Santen

geboren: -
overleden: 31-03-1608

lid Veertigraad van Delft (1594 - 1608).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Boitet en Algemeen Nederlandsch Familieblad geven 30 maart 1606 als overlijdensdatum, De Vries 31 maart 1608.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 1 (1883) nr. 71, 1.

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84.

Bouricius, L.G.N., Lijst der regeeringspersoonen van Delft, alphabetisch gerangschikt naar Boitet's opgaven (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie 1925)

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 21-04-1589 - 07-02-1591
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Einddatum afgeleid van aanvangsdatum opvolger Heinrik Florisz.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 04-02-1591 - 30-09-1593
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 1592 - 1595
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door Dirk Dirksz. van Santen, eveneens veertigraad van Delft.

functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 21-04-1596 - 13-06-1597
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1597 - 30-04-1599
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1601 - 30-04-1603
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door Dirk Dirksz. van Santen, eveneens veertigraad van Delft.