personen

Hans Willem van Aylva

geboren: 1694
overleden: 12-1733

opmerkingen

Overig: was grietman van Baarderadeel vanaf 1722.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 12 en II, 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 59.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 340.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1714 - 1714
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is afgeleid van de aanvangsdatum in het Hof van Friesland.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 15-12-1714 - 04-12-1721
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-04-1725 - 26-04-1728
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1728 - 11-02-1731
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...