personen

Gerrit Sloet tot Oldenhof

Ook bekend als Gerrit Sloet tot Bannevelt.

geboren: 1638
overleden: 27-07-1722

lid Ridderschap van Overijssel (1662 - ).

opmerkingen

Ridderschap: Overijsselse Historische Bijdragen geeft aanvangsjaar 1664, Mensema 1662.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 528.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1670 - 1672
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1681 - 30-04-1708
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Zittingstermijn in Schilder (zie institutionele toelichting) 1675-1708. Blijkens A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 449 en 528 echter zat Gerhard Sloet senior (1606-1681, elders in deze database) van 1675-1681 en junior daarna.