personen

dr. Adriaan Baert

heer van Cranenbrouck.

geboren: 1707
overleden: 15-02-1763

lid Vroedschap van Alkmaar (1742 - 1763).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 20.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 43 (1957) 16.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 18-07-1749 - 02-05-1751
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci├źn (1588-1796)
van: 01-05-1751 - 30-04-1754
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...