personen

mr. Willem Scholten van Oud-Haarlem

heer van Oud-Haarlem.

geboren: 1751
overleden: 1816

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 290.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 153.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 44 (1958) 291.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 146.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 03-04-1781 - 1795
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 9 april.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 22-03-1802 - 31-12-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 01-01-1803 - 06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 18-06-1806 - 07-08-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Hoog Nationaal Gerechtshof
van: 07-08-1806 - 21-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Keizerlijk Gerechtshof in Holland
van: 21-07-1810 - 28-02-1811
anderen met deze aanstelling...