personen

dr. Pieter Binkhorst

geboren: 1740
overleden: 1810

lid Vroedschap van Alkmaar (1769 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 22 en 23.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 20 (1931/1932) 11.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 08-06-1788 - 31-12-1788
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...