personen

Simon Appel

geboren: 1739
overleden: -

lid Vroedschap van Purmerend (1762 - 1788).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 235.

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 27-04-1786 - 15-11-1787
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-10-1787 - 29-06-1788
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...