personen

Johan Vlack

geboren: ca. 1545
overleden: 1625

lid Vroedschap van Gouda (1599 - 1625).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 13-11-1618 - 30-04-1622
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.