personen

dr. Johan Maurits van Hemert

heer van Eeten en Meeuwen, Babyloniƫnbroek.

geboren: 1692
overleden: 1753

lid Vroedschap van Gorinchem (1723 - 1752).

opmerkingen

Vroedschap: Van Zomeren geeft afwijkend aanvangsjaar 1724.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 124.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 175.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-09-1737 - 28-07-1740
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1743 - 30-04-1746
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1748 - 30-04-1749
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1749 - 30-04-1752
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

De index op de resoluties van de Staten van Holland (zie institutionele toelichting) geeft voornaam 'Maurits'.