personen

mr.dr. Guillaume Groen van Prinsterer

geboren: 21-08-1801 te Voorburg
overleden: 19-05-1876 te 's-Gravenhage

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 508.

functies in bovenlokale instellingen

functie: referendaris
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 30-09-1827 - 01-04-1829
anderen met deze aanstelling...

Werkzaam bij het Kabinet des Konings.

functie: secretaris
instelling: Kabinet des Konings (1813-1861)
van: 01-04-1829 - 07-12-1833
anderen met deze aanstelling...

Bij zijn ontslag behield Groen van Prinsterer titel en rang van kabinetssecretaris.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 15-02-1849 - 20-08-1850
namens: Harderwijk
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 09-10-1850 - 17-09-1854
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 24-09-1855 - 15-09-1856
namens: 's-Gravenhage
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 17-09-1856 - 20-07-1857
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...