personen

jonkheer mr. Goossen Geurt Alberda van Dijxterhuis

geboren: 17-05-1766 te Hunsingo
overleden: 20-05-1830 te Pieterburen

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 20.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 71.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 30-07-1810
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Groningen (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 20-05-1830
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Groningen (1814-1861)
van: 15-10-1814 - 20-05-1830
anderen met deze aanstelling...