personen

dr. Hendrik Fagel

geboren: 1617
overleden: 11-02-1690

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 61.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 389.

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 28-12-1663 - 01-12-1666
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 02-12-1666 - 29-08-1672
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot griffier van de Staten-Generaal.

functie: griffier
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 30-08-1672 - 11-02-1690
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindigd door overlijden.