personen

dr. Adriaen Nicolaesz. Boogaert

heer van Blois.

geboren: 1634
overleden: 28-01-1708

lid Veertigraad van Delft (1664 - 1672). lid Veertigraad van Delft (1679 - 1708).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Boitet geeft afwijkende overlijdensdatum 21 januari.
Vroedschap: ontslagen 1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 88.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 281.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 324.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1672 - 26-09-1672
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de veertigraad van Delft.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1684 - 30-04-1687
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...