personen

Schelto van Rispens

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 25-05-1655 - 04-06-1658
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 26-04-1662 - 06-05-1666
namens: Steden, IJlst
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 28-07-1670 - 14-06-1673
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...